Privacy Policy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Vita-HRM gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Vita-HRM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Vita-HRM handelt vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden
Door middel van deze verklaring lichten wij toe voor welk doel wij uw persoonsgegevens verzamelen. Eén van deze doelen is de levering van onze diensten als coach & adviesbureau. Hierbij verzamelen wij uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat de verzameling van uw gegevens is benodigd om onze diensten uit te voeren. Hierbij zullen wij echter alleen de gegevens gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst.

Daarnaast verzamelen wij gegevens ten behoeve van het beantwoorden van uw vragen en proactief advies. Ook hier geldt het gerechtvaardigd belang en worden alleen de noodzakelijke gegevens vastgelegd.

Ontvangers
Vita-HRM zal nooit uw persoonsgegevens verkopen aan andere partijen.
Ter beschikking stelling van uw persoonsgegevens wordt alleen gedaan wanneer dit op basis van het gerechtvaardigd belang nodig is ten behoeve van het uitvoeren van onze dienst. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van uw gegevens aan het pensioenfonds en overheidsinstanties als de Belastingdienst of het UWV. Ter beschikking stelling aan overige instellingen zal alleen met uw toestemming plaatsvinden. Ten slotte kan Vita-HRM uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

Rechten betrokkenen
De AVG versterkt de rechten omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij verkrijgt u de volgende rechten: – recht op informatie; – recht op inzage en correctie; – recht op verwijdering; – recht op overdraagbaarheid van gegevens.
Indien u de gegevens wilt zien die Vita-HRM over u heeft vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar welkom@vita-hrm.nl. Vita-HRM zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij één van bovenstaande contactpersonen. U kunt verzoeken dat Vita-HRM uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Vita-HRM zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Vita-HRM uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangegeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.
U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar onderstaand contactpersoon.

Website
In het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website kunnen wij uw toegang tot de website weigeren. De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Vita-HRM verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Vita-HRM heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)-gegevens die door Vita-HRM worden verwerkt. Vita-HRM accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Automatische verzameling en besluitvorming
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

Bewaartermijn
Vita-HRM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens te beveiligen heeft Vita-HRM noodzakelijke maatregelen getroffen. Zo maken wij gebruik van beveiligde software beveiligd met verschillende soorten authenticaties. Daarnaast zijn er contactpersonen voor de gegevensbescherming aangesteld.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Vita-HRM en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig dit privacyverklaring te raadplegen.

Voor vragen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

Can Kroezen-Cornelissen, welkom@vita-hrm.nl
Stationsstraat 11
7607 GX Almelo